Praktiske oplysninger

Foreningen  Højbo Musikskole - kreativ fritid har til formål at tilbyde undervisning i musik og andre kreative fag til børn og unge.

Skolen ønsker at udvikle elevernes musiske/ kreative evner og herved medvirke til deres personlige udvikling, samt øge elevernes  forståelse af sig selv, som en del af et musisk/ kreativt fællesskab.

Skolen ønsker samtidig at bidrage til det musisk/ kreative miljø i lokal-området.

Praktiske informationer:


Sæson 19/20: løber fra 9. september til ca. 1. maj 2020 og har 27 undervisningsgange + forårskoncert, eller 15 undervisningsgange der ligger fra 9. september og frem.


Undervisningen ligger  som udgangspunkt i  tidsrummet 12.oo og 17.00


Forårskoncert:  for musikskolens elever afholdes i april 

 

Generalforsamling: afholdes sammen med forårskoncerten. 14 dage før generalforsamlingen bliver indkaldelse og dagsorden lagt her på siden  under : Sidste nyt.


Kalender: Undervisningen følger Højbo Friskoles ferie og fridage, men følger ikke friskolens specielle dage, her har musikskolen normal undervisning.

( se på www.Hoejbo-friskole.skoleintra.dk  )


Medlemsskab: Ved tilmelding til musikskolens sæson 19/20 opkræves et medlemskontigent  på 200 kr. pr. elev. Kontigentet  dækker udgifter til  administration og lign.

Straks efter tilmelding indbetales beløbet  til Reg.:0516 Konto: 342100. Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er registreret.


Tilmeldingsfrist:  Er den 28. juni 2018 . Derefter kan tilmelding stadig finde sted, men med begrænsede pladser, da tilmelding foregår efter " først til mølle princippet". Dvs. jo før man tilmelder dig, jo mere sikker er man på en plads.


Betaling:

Ved individuelundervisning 27 uger: Beløbet for en sæson er 3725 kr., beløbet betales over 2 gange af 1862,50. Beløbene er forfaldne til betaling: 15./8. og d.  15./9. 2019.

Ved individuel undervisning 15 uger: Starter ligeledes d. 9. sep.

Beløbet er kr. 2400. Beløbet betales d. 15./9. 2019


Ved holdundervisning: kursuslængde og pris:

Type hold A: 50 min. i 27 uger minimum 5 elever kr. 2750

Betales d. 15./8. - 15./9 2019

Type hold B: 50 min. i 15 uger minimum 5 elever kr. 1800

Beløbene betales d.15./8-18Tilmelding:Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen, for nye elever er der 7 dages prøvetid, dvs. en undervisningsgang. Hvis eleven ønsker at stoppe efter endt prøvetid, tilbagebetales pengene, undtagen årskontingentet på 200 kr.

Der kan kun dispenseres ved særlige forhold, som fx flytning eller længerevarende sygdom.


Udmeldelse : skal ske pr. mail direkte til musikskolens administration: kontor@hoejbomusikskole.dk


Ved lærerens fravær: Ved lærerens fravær erstattes timerne så vidt muligt, ellers refunderes betalingen.

Hvis eleven udebliver eller aflyser, bliver timerne ikke erstattet.


Ændringer: Musikskolen forbeholder sig ret til ændringer, fx lærerskift og skemaændringer.


Hold: Ved individuel undervisning gives der 20 minutters undervisning pr. gang.

Ved holdundervisning er lektionslængden forskellig, længen fremgår af holdoversigten.OBS!! 


Adresse: Undervisningen foregår på Højbo Friskole, Kalundborgvej 49, 4591 

  Føllenslev


Instrumenter: Skolen forventer at eleven har et instrument til rådighed i hjemmet. Eleven forventes at øve sig hjemme.I undervisningssammenhæng skal eleven  selv medbringe sit instrument.  Efter aftale er der dog mulighed for, at eleven i  undervisninsituation, kan låne et instrument. Det gælder dog ikke for tværfløjte, saxofon, blokfløjte og violin.

Store og tunge instrumenter, som trommer og keyboard skal selvfølgelig ikke medbringes.

Ved anskaffelse af musikinstrumenter er skolen og den enkelte lærer  behjælpelig med råd og vejledning.