Oversigt over hold og lærere

Foreningen  Højbo Musikskole - kreativ fritid har til formål at tilbyde undervisning i musik og andre kreative fag til børn og unge.

Skolen ønsker at udvikle elevernes musiske/ kreative evner og herved medvirke til deres personlige udvikling, samt øge elevernes  forståelse af sig selv, som en del af et musisk/ kreativt fællesskab.

Skolen ønsker samtidig at bidrage til det musisk/ kreative miljø i lokal-området.

Instrument

Tid

Lærere
Guitar  begynder

20 min eneundervisning

Johna Pedersen

Thomas Kofoed

Johan Bjørn Jørgensen

Michael Nissen Smith

Anders Wallin

Guitar øvede


Johan Bjørn Jørgensen

Anders Wallin

Guitar klassisk


Johna Pedersen


Ukulele


Anders Wallin

Bas


Anders Wallin

Johan Bjørn Jørgensen

Trommer


Thomas Kofoed

Anders Wallin

Johan Bjørn Jørgensen

Keyboard


Johan Bjørn Jørgensen

Anders Wallin


Klaver begynder


Anders Wallin

Sarah Slott

Klaver øvede


Sarah Slott

Anders Wallin

Saxofon


Anders Wallin

PerkussionSolosang


Lisbet Nymann Riber


Violin


Anders Wallin

Banjo


Michael Nissen Smith

Holdundervisning


Kor

60 minutter

Lisbet Nymann Riber

Blokfløjte for begyndere

50  minutter

Johna Pedersen

Band + samspil

50 minutter

Thomas Kofoed

Mikael Nissen Schmidt

Rytmik for Bh -1.kl.

50 minutter

Lisbet Nyman Riber