Bestyrelsen

Foreningen  Højbo Musikskole - kreativ fritid har til formål at tilbyde undervisning i musik og andre kreative fag til børn og unge.

Skolen ønsker at udvikle elevernes musiske/ kreative evner og herved medvirke til deres personlige udvikling, samt øge elevernes  forståelse af sig selv, som en del af et musisk/ kreativt fællesskab.

Skolen ønsker samtidig at bidrage til det musisk/ kreative miljø i lokal-området.Bestyrelsen  Højbo Musikskole - kreativ fritid


  • Formand    Hans- Erik Olsen, Galtebjergvej 28, 4593 Eskebjerg   
  • Bestyrelsesmedlem :  Mads Winkel Olsen,Bjergsted Bakker 8, 4470 Svebølle
  • Bestyrelsesmedl.  Rikke Bisp, Bjergsted Bakker 8, 4470 Svebølle
  • Bestyrelsesmedlem:Mick Rose,   Enghavevej 1, 4593 Eskebjerg